Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето Бъдеще
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

1СРИП 2Етап II 3Лот 29

Проект №:
Лот 29
Наименование:
Рехабилитация на път ІІІ-806 Хасково-Минерални бани от км 8+350 до км 21+000 и на път ІІ-59 Ивайловград - Славеево от км 87+995 до км 92+316
Обща стойност на проекта:
7 601 738,98 лв.
ЕС:
6 461 478,13 лв.
Държавен бюджет:
1 140 260,85 лв.
Собствен принос:
Гаранционен срок:
15.06.2017 г.
Статус на проекта:
Временно спрян

Участък Тип път От км До км Общо км
път III-806 Хасково – Минерални бани Третокласен път 8,350 21,000 12,650
път II-59 Ивайловград – Славеево Второкласен път 87,995 92,316 4,321

Тип дейност Договор № Дата на договора Наименование Продъл жителност Дата на стартиране Дата на приключване Изпълнител Стойност с ДДС Платено
СМР РД-33-10 06.07.2011 г. Лот 29 Строителство на обект "Рехабилитация на път ІІІ-806 Хасково-Минерални бани от км 8+350 до км 21+000 и на път ІІ-59 Ивайловград - Славеево от км 87+995 до км 92+316, Област Хасково" 4 м „Пътстрой“ ООД 6 540 235,90 лв. 3 487 607,95 лв.
Строителен надзор РД-36-10 06.07.2011 г. Лот 29 Строителен надзор на обект "Рехабилитация на път ІІІ-806 Хасково-Минерални бани от км 8+350 до км 21+000 и на път ІІ-59 Ивайловград - Славеево от км 87+995 до км 92+316, Област Хасково" 4 м „ЕН АР Консулт“ ООД 64 860,00 лв. 38 916,00 лв.

Обществена поръчка № Предмет Дата на стартиране Тип Вид Статус
00044-2011-0017 "Определяне на изпълнител на строителството за обект BG161PO001/2.1-01/2007/001-029 "Лот 29: Рехабилитация на път III-806 Хасково - Минерални Бани от км 8+350 до км 21+000 и път ІІ-59 Ивайловград - Славеево от км 87+995 до км 92+316, с обща дължина 16.971 км, област Хасково" 21.01.2011 г. Строителство Открита процедура Приключена
00044-2011-0024 "Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001-029 "Лот 29: Рехабилитация на път III-806 Хасково - Минерални Бани от км 8+350 до км 21+000 и път ІІ-59 Ивайловград - Славеево от км 87+995 до км 92+316, с обща дължина 16.971 км, област Хасково" 28.01.2011 г. Консултантска услуга Открита процедура Приключена