Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето Бъдеще
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

1СРИП 2Етап II 3Лот 18

Проект №:
Лот 18
Наименование:
Рехабилитация на път ІІІ-3505 Казачево – Стефаново – Дебнево - Велчево, област Ловеч
Обща стойност на проекта:
7 582 030,30 лв.
ЕС:
6 444 725,76 лв.
Държавен бюджет:
1 137 304,55 лв.
Собствен принос:
416 394,18 лв.
Гаранционен срок:
01.06.2021 г.
Статус на проекта:
Приключен

Участък Тип път От км До км Общо км
Път ІІІ-3505 (о.п. Ловеч - Троян) – Казачево – Стефаново – Дебнево - Велчево Третокласен път 0,000 20,381 20,381

Тип дейност Договор № Дата на договора Наименование Продъл жителност Дата на стартиране Дата на приключване Изпълнител Стойност с ДДС Платено
СМР РД-33-39 06.11.2012 г. Лот 18 Строителство на обект "Рехабилитация на път ІІІ-3505 (о.п. Ловеч - Троян) – Казачево – Стефаново – Дебнево - Велчево от км 0+000 до км 20+381.10, Област Ловеч" 17.08.2011 г. 30.09.2013 г. "ПСТ Холдинг" АД 7 575 862,75 лв. 7 556 032,19 лв.
Строителен надзор РД-34-13 06.11.2012 г. Лот 18 Строителен надзор на обект "Рехабилитация на път ІІІ-3505 (о.п. Ловеч - Троян) – Казачево – Стефаново – Дебнево - Велчево от км 0+000 до км 20+381.10, Област Ловеч 17.08.2011 г. 05.12.2013 г. Обединение "СЖС - Сник Консулт" 47 760,00 лв. 47 760,00 лв.
СМР РД-33-20 26.09.2013 г. Извършване на допълнителни видове СМР на проект: Лот 18 "Рехабилитация на път III-3505 - Казачево - Стефаново - Дебнево - Велчево от км 0+000 до км 20+381.10, област Ловеч" 20 дни 26.09.2013 г. 16.10.2013 г. "ПСТ Холдинг" АД 318 861,54 лв. 218 671,06 лв.

Обществена поръчка № Предмет Дата на стартиране Тип Вид Статус
00044-2012-0014 "Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001-021 "Лот 18: Рехабилитация на път III-3505 Казачево - Стефаново - Дебнево - Велчево от км 0+000 до км 20+381.10, с дължина 20.381 км, област Ловеч" 24.02.2012 г. Строителство Открита процедура Възложена
00044-2012-0013 "Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001-021 "Лот 18: Рехабилитация на път III-3505 Казачево - Стефаново - Дебнево - Велчево от км 0+000 до км 20+381.10, с дължина 20.381 км, област Ловеч" 24.02.2012 г. Консултантска услуга Открита процедура Възложена