Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето Бъдеще
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

1СРИП 2Етап III 3Лот 31

Проект №:
Лот 31
Наименование:
Рехабилитация и реконструкция на път II-18 Софийски околовръстен път – Южна дъга от км 41+137,87 до км 44+720 и пътна връзка №2 на пътен възел Младост в участъка от СОП до началото на съществуващия надлез
Обща стойност на проекта:
29 234 103,97 лв.
ЕС:
24 848 988,37 лв.
Държавен бюджет:
4 385 115,60 лв.
Собствен принос:
0,00 лв.
Гаранционен срок:
30.09.2015 г.
Статус на проекта:
Приключен

Участък Тип път От км До км Общо км
Път IІ-18 Софийски Околовръстен път- Южна дъга от км 41+137,87 до км 44+720 и пътна връзка №2 на пътен възел Младост в участъка от СОП до началото на съществуващия надлез Второкласен път 41,138 44,720 3,582

Тип дейност Договор № Дата на договора Наименование Продъл жителност Дата на стартиране Дата на приключване Изпълнител Стойност с ДДС Платено
СМР РД 33-17 29.10.2010 г. Лот 31 Строителство на обект "Рехабилитация и реконструкция на път II-18 Софийски околовръстен път – Южна дъга от км 41+137,87 до км 44+720 и пътна връзка № 2 на пътен възел Младост в участъка от СОП до началото на съществуващия надлез" 24 29.10.2010 г. 01.10.2012 г. ДЗЗД Консорциум "Главболгарстрой - Южна дъга" 44 701 958,68 лв. 41 822 276,16 лв.
Строителен надзор РД 34-8 29.10.2010 г. Лот 31 Строителен надзор на обект "Рехабилитация и реконструкция на път II-18 Софийски околовръстен път – Южна дъга от км 41+137,87 до км 44+720 и пътна връзка № 2 на пътен възел Младост в участъка от СОП до началото на съществуващия надлез" 24 29.10.2010 г. 01.10.2012 г. "Рутекс" ООД 358 326,00 лв. 358 326,00 лв.
СМР РД-33-8 27.04.2012 г. Лот 31 „Определяне на изпълнител за извършване на допълнителни строително – монтажни работи на Обект „Лот 31 Рехабилитация и реконструкция на път ІІ-18 Софийски Околовръстен път – Южна дъга от км 41+137,87 до км 44+720 и пътна връзка №2 на пътен възел Младост в участъкта от СОП до началото на съществуващия надлез” 27.04.2012 г. 28.08.2012 г. ДЗЗД Консорциум "Главболгарстрой - Южна дъга" 3 602 199,12 лв. 3 601 972,18 лв.

Обществена поръчка № Предмет Дата на стартиране Тип Вид Статус
00044-2010-0091 „Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001-031 „Лот 31 Рехабилитация и реконструкция на път IІ-18 Софийски Околовръстен път- Южна дъга от км 41+100 до км 44+720 и пътна връзка №2 на пътен възел Младост в участъка от СОП до началото на съществуващия надлез”, област София Участък 1: Рехабилитация на път II-18 Софийски Околовръстен път- Южна дъга - ляво платно от км 41+100 до км 42+550 и пътна връзка №2 на пътен възел Младост в участъка от СОП до началото на съществуващия надлез ,с обща дължина 1,443 км Участък 2: Реконструкция на път IІ-18 Софийски Околовръстен път- Южна дъга от км 42+580 до км 44+720 ,с обща дължина 2,140 км. 08.07.2010 г. Строителство Открита процедура Приключена
00044-2010-0090 „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на рехабилитация и реконструкция на обект: BG161PO001/2.1-01/2007/001-031 „Лот 31 Рехабилитация и реконструкция на път IІ-18 Софийски Околовръстен път- Южна дъга от км 41+100 до км 44+720 и пътна връзка №2 на пътен възел Младост в участъка от СОП до началото на съществуващия надлез”, област София Участък 1: Рехабилитация на път II-18 Софийски Околовръстен път- Южна дъга - ляво платно от км 41+100 до км 42+550 и пътна връзка №2 на пътен възел Младост в участъка от СОП до началото на съществуващия надлез ,с обща дължина 1,443 км Участък 2: Реконструкция на път IІ-18 Софийски Околовръстен път- Южна дъга от км 42+580 до км 44+720 ,с обща дължина 2,140 км. 08.07.2010 г. Консултантска услуга Открита процедура Приключена
00044-2012-0009 „Определяне на изпълнител за извършване на допълнителни строително – монтажни работи на Обект „Лот 31 Рехабилитация и реконструкция на път ІІ-18 Софийски Околовръстен път – Южна дъга от км 41+137,87 до км 44+720 и пътна връзка №2 на пътен възел Младост в участъкта от СОП до началото на съществуващия надлез” 23.02.2012 г. Строителство Процедура на договаряне без обявление Приключена