Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето Бъдеще
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

1СРИП 2Етап IV

Проект № Наименование Етап на СРИП Договор за БФП №
Лот 32 Рехабилитация и реконструкция на път ІІІ-7002-Венец-Борци-Ясенково от км 0+000 до км 10+ 600 Етап IV BG161PO001/2.1-01/2007/001-033
Лот 33 Рехабилитация и реконструкция на път III - 1801 о.п. София-кв. Суходол-Мало Бучино-Голямо Бучино-гр. Перник/кв.Мошево/от км 0+00 до км 4+474.04 и от км 4+976.74 до км 18+264.50 Етап IV BG161PO001/2.1-01/2007/001/031
Лот 34 Рехабилитация и реконструкция на път III- 3002 Българене - Стежерово - Божорлук от км 0+000 до км 20+624.75 и път II-13 - Граница Враца - Кнежа от км. 67+300 до км. 72+194 Етап IV BG161PO001/2.1-01/2007/001/034
Лот 35 Рехабилитация и реконструкция на път III-306 Луковит - Червен бряг - Кнежа от км 0+000 до км 9+715 и от км 19+207 до км 35+946 Етап IV BG161PO001/2.1-01/2007/001-032
Лот 37 Рехабилитация и реконструкция на път III-121 Иново - Градец - Шишенци - Бойница - Кула от км 31+851 до км 41+300 и от км 41+300 до км 50+253 Етап IV BG161PO001/2.1-01/2007/001-035
Лот 38 Рехабилитация на път II-56 - Брезово -Раковски от км 71+600 до км 83+511.60 и от км 85+060 до км 90+327.652 Етап IV BG161PO001/2.1-01/2007/001/036
Лот 39 Рехабилитация и реконструкция на път II-63 Перник - Стрезимировци от км 43+300 до км 52+594.89 Етап IV BG161PO001/2.1-01/2007/001/037
Лот 40 Рехабилитация и реконструкция на път III-106 Благоевград - Станке Лисичково - ГКПП Македония от км 0+000 до км 1+ 820 и от км 2+700 до км 24+343.52 Етап IV BG161PO001/2.1-01/2007/001/041
Лот 41 Рехабилитация и реконструкция на път II-58- Р-н І-5 (Черноочене)-границата с ОПУ Пловдивот км 17+500 до км 25+047 и път III-5904 Крумовград-Дъскари-Голямо Каменяне-Аврен-Гръцката Граница от км 20+340 до км 26+166 Етап IV BG161PO001/2.1-01/2007/001-042
Лот 42 Рехабилитация и реконструкция на път II-13-Крапчене - Стубел - Липен- границата ОПУ Враца от км 0+000 до км 10+060 Етап IV BG161PO001/2.1-01/2007/001-043
Лот 43 Рехабилитация и реконструкция на път III-536 О.П.Ямбол-Роза-Ботево-Меден кладенец-Скалица-Овчи кладенецот км 0+000 до км 3+101.24 и път II-53 Границата ОПУ Сливен-О.П.Ямбол -Калчево -Победа-Челник-Тамарино-Войника-Границата с ОПУ Бургас от км 146+289 до км 148+238,24 Етап IV BG161PO001/2.1-01/007/001/038
Лот 44 Рехабилитация и реконструкция на път III-7102 -Разклон ІІ-71 (Коларци) - Мали извор - Тервел от км 0+000 до км 19+032.31 Етап IV BG161PO001/2.1-01/2007/001/045
Лот 45 Рехабилитация и реконструкция на път III-6233-Блатешница - Байкалско - Драгомирово от км 5+100 до км 15+600 Етап IV BG161PO001/2.1-01/2007/001-040
Лот 46 Рехабилитация и реконструкция на път III-202- Русе - Цар Калоян-Щръклево -Кацелово-Опака-Попово от км 0+000 до км 6+893.06 и от км 9+362 и до км 12+000 Етап IV BG161PO001/2.1-01/2007/001-044
Лот 52 Рехабилитация и реконструкция на път II-27 Граница с ОПУ Варна(Червенци) - Владимирово от км 42+431 до км 49+419и път III-2077- Честименско-Каблешково-Граница с ОПУ Силистра(Межден) от км 0+000 до км 11+000 Етап IV BG161PO001/2.1-01/2007/001/039