ОП Ид.No
1087
Обект на поръчката
13.07.2018 15:57:41
Услуга
Предмет на поръчката
13.07.2018 15:57:41
Осъществяване на жива, невъоръжена охрана и охрана със СОТ на имоти – държавна собственост, стопанисвани от АПИ – ОПУ-Монтана“
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
Осъществяване на жива, невъоръжена охрана и охрана със СОТ на имоти – държавна собственост, стопанисвани от АПИ – ОПУ-Монтана“ BGN 0.00000 126 000.00 20.00
1 Осъществяване на жива, невъоръжена охрана и охрана със СОТ на имоти – държавна собственост, стопанисвани от АПИ – ОПУ-Монтана“
Ред за провеждане
13.07.2018 15:57:41
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
13.07.2018 15:57:41
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
13.07.2018 15:57:41
от 11.07.2018
13.07.2018 15:57:41
0.16 MB
Обявление/Публична покана
13.07.2018 15:57:41
 
13.07.2018 15:57:41
0.29 MB
Документация
13.07.2018 15:57:41
 
13.07.2018 15:57:41
0.02 MB
13.07.2018 15:57:41
0.51 MB
07.08.2018 12:06:34
0.18 MB
Номер на преписка в АОП
13.07.2018 15:57:41
00044-2018-0061
Срок за получаване на офертите
13.07.2018 15:57:41
23.08.2018
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
13.07.2018 15:57:41
от 11.09.2018
Протокол 2/11.09.2018г.
13.09.2018 14:50:28
0.73 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
08.10.2018 10:28:07
Протокол 3 / 03.10.2018г. - от 03.10.2018
08.10.2018 10:28:07
0.07 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
08.10.2018 15:22:47
Доклад - от 08.10.2018
08.10.2018 15:22:47
0.25 MB
Решение за класиране
14.12.2018 16:25:56
 
14.12.2018 16:25:56
0.19 MB