ОП Ид.No
1126
Обект на поръчката
02.11.2018 11:47:10
Услуга
Предмет на поръчката
02.11.2018 11:47:10
„Изработване на технически проекти за основен ремонт (рехабилитация), по четири обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: Път ІI-99„Царево – Малко Търново” от км 58+000 до км 117+000; Обособена позиция №2: Път ІIІ - 907 „(Маринка - Звездец)-Визица-(Царево-М.Търново)” от км 0+000 до км 24+781; Обособена позиция №3: Път III - 992 - Росен - Веселие - Ясна Поляна от км 0+000 до км 21+676; Обособена позиция №4: Път ІІІ – 9009 „Ново Паничарево-Ясна Поляна” от км 0+000 до км 11+885;
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция №1: Път ІI-99„Царево – Малко Търново” от км 58+000 до км 117+000;
2 Обособена позиция №2: Път ІIІ - 907 „(Маринка - Звездец)-Визица-(Царево-М.Търново)” от км 0+000 до км 24+781;
3 Обособена позиция №3: Път III - 992 - Росен - Веселие - Ясна Поляна от км 0+000 до км 21+676;
4 Обособена позиция №4: Път ІІІ – 9009 „Ново Паничарево-Ясна Поляна” от км 0+000 до км 11+885;
Ред за провеждане
02.11.2018 11:47:10
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
02.11.2018 11:47:10
Открита процедура по ЗОП
Становище от АОП
04.12.2018 13:13:14
М-185 от 03.12.2018
Решение за откриване на процедурата
02.11.2018 11:47:10
161 от 30.10.2018
875878/30.10.2018 г.
02.11.2018 11:47:10
0.21 MB
Обявление/Публична покана
02.11.2018 11:47:10
от 30.10.2018
875881/30.10.2018 г.
02.11.2018 11:47:10
0.23 MB
Документация
02.11.2018 11:47:10
 
05.11.2018 09:46:43
14.26 MB
05.11.2018 09:46:43
6.25 MB
Номер на преписка в АОП
02.11.2018 11:47:10
00044-2018-0102
Срок за получаване на офертите
02.11.2018 11:47:10
06.12.2018 17:30