ОП Ид.No
1135
Обект на поръчката
14.11.2018 10:55:57
Услуга
Предмет на поръчката
14.11.2018 10:55:57
„Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на: Aктуализация на технически проект и строителство на обект: Път I-1 (E-79) „Мездра – Ботевград“ Лот 1 от км 174+800 до км 194+122”
Ред за провеждане
14.11.2018 10:55:57
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
14.11.2018 10:55:57
Открита процедура по ЗОП
Становище от АОП
12.12.2018 14:12:03
М-194 от 12.12.2018
Решение за откриване на процедурата
14.11.2018 10:55:57
169 от 12.11.2018
877900/12.11.2018 г.
14.11.2018 10:55:57
0.24 MB
Обявление/Публична покана
14.11.2018 10:55:57
от 12.11.2018
877903/12.11.2018 г.
14.11.2018 10:55:57
0.22 MB
Документация
14.11.2018 10:55:57
 
Разяснения по документация за участие
14.11.2018 10:55:57
 
Номер на преписка в АОП
14.11.2018 10:55:57
00044-2018-0108
Срок за получаване на офертите
14.11.2018 10:55:57
10.01.2019 17:30
Разяснения по документация за участие
11.01.2019 11:09:18
Съобщение до всички заинтересовани лица за промяна датата на отваряне на постъпилите оферти в процедурата: Отварянето на офертите ще се извърши на 21.01.2019 г. от 14:00 ч. в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура"
Разяснения по документация за участие
18.01.2019 15:33:33
Съобщение до всички заинтересовани лица за промяна датата на отваряне на постъпилите оферти в процедурата: Отварянето на офертите ще се извърши на 28.01.2019 г. от 14:00 ч. в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура"
Разяснения по документация за участие
28.01.2019 12:15:08
Съобщение до всички заинтересовани лица за промяна датата на отваряне на постъпилите оферти в процедурата: Отварянето на офертите ще се извърши на 06.02.2019 г. от 14:00 ч. в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура"
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
14.11.2018 10:55:57
 
21.06.2019 14:02:28
1 MB