ОП Ид.No
1190
Обект на поръчката
05.09.2019 10:25:33
Услуга
Предмет на поръчката
05.09.2019 10:25:33
„Определяне на изпълнител за провеждане на одит по пътна безопасност на обекти с етап „начална експлоатация“, финансирани по Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 бюджетни средства и държавен инвестиционен заем с 10 (десет) обособени позиции:
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция № 1 - Проект „Автомагистрала „Струма“, Лот 2 участък Дупница-Благоевград от км 53+630 до км 91+113“
10 Обособена позиция № 10 - Модернизация на виадукти от АМ „Тракия“ и АМ „Хемус“: АМ „Тракия“, при км 61+327; АМ „Тракия“, при км 67+027; АМ „Хемус“, при км 30+874”.
2 Обособена позиция № 2 - Проект „Обходен път на гр.Враца“ - път І-1 /Е-79/от км 0+000 до км 6+816.60“;
3 Обособена позиция № 3 - Проект „Обходен път на гр. Монтана“ - път І-1 /Е-79/ от км 102+060 до км 114+512.20“;
4 Обособена позиция № 4 - Проект АМ „Калотина – София“ Лот 1 - Западна дъга, участък 1 от км 59+400 до км 61+629.18 и от км 0+000 до км 0+780“;
5 Обособена позиция № 5 - Път III-5004 „Обход на гр. Габрово“, участък от км 7+670 до км 10+940.74“;
6 Обособена позиция № 6 - Проект „Транзитни пътища V „Път II 86 „Асеновград – Смолян“ от км 27+700 до км 76+306.70“
7 Обособена позиция № 7 - АМ Хемус, участък от км 337+302 до км 349+780;
8 Обособена позиция № 8 - АМ Марица „Оризово - Капитан Андреево“, участъците от км 99+820 до км 108+510-дясно платно; от км 4+660 до км 5+000 и от км 111+980 до км 117+345
9 Обособена позиция № 9 - Изграждане на големи съоръжения и изграждане/реконструкция на инженерни мрежи в участъка от път II-18 Софийски околовръстен път - Южна дъга от км 41+137,87 до км 44+720 и пътна връзка № 2 на пътен възел „Младост“ в участъка от СОП до началото на съществуващия надлез;
Ред за провеждане
05.09.2019 10:25:33
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
05.09.2019 10:25:33
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
05.09.2019 10:25:33
119 от 02.09.2019
931329/02.09.2019 г.
05.09.2019 10:25:33
0.18 MB
Обявление/Публична покана
05.09.2019 10:25:33
от 02.09.2019
931330/02.09.2019
05.09.2019 10:25:33
0.27 MB
Документация
05.09.2019 10:25:33
 
Номер на преписка в АОП
05.09.2019 10:25:33
00044-2019-0077
Срок за получаване на офертите
05.09.2019 10:25:33
10.10.2019 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
05.09.2019 10:25:33
 
31.10.2019 12:16:44
0.25 MB
31.10.2019 12:16:44
0.67 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
10.12.2019 16:48:45
53-00-12422 от 10.12.2019
На 13.12.2019 г. от 10:00 ч. в зала 702 в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура" ще се извърши отваряне на ценовите оферти на допуснатите участници.