ОП Ид.No
1199
Обект на поръчката
21.12.2018 16:25:57
Услуга
Предмет на поръчката
21.12.2018 16:25:57
Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на АПИ ОПУ-Монтана
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на АПИ ОПУ-Монтана
Ред за провеждане
21.12.2018 16:25:57
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
21.12.2018 16:25:57
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
21.12.2018 16:25:57
от 21.12.2018
21.12.2018 16:25:57
0.25 MB
Обявление/Публична покана
21.12.2018 16:25:57
от 21.12.2018
21.12.2018 16:25:57
0.64 MB
Документация
21.12.2018 16:25:57
Документация
21.12.2018 16:25:57
0.13 MB
24.01.2019 16:12:13
0.1 MB
Разяснения по документация за участие
21.12.2018 16:25:57
Разяснения относно постъпили запитвания от заинтересувани лица
24.01.2019 15:53:53
0.16 MB
24.01.2019 15:56:45
0.15 MB
29.01.2019 15:08:51
0.11 MB
Номер на преписка в АОП
21.12.2018 16:25:57
00044-2018-0125
Обявление за отваряне на ценови оферти
19.02.2019 13:51:09
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
19.02.2019 13:51:09
0.14 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
21.12.2018 16:25:57
 
Протокол№1-за отваряне на офертите, Протокол 2_2019г., Протокол 3_2019г. Доклад _20.03.2019г, Решение 1_25.03.2019г.
07.02.2019 15:17:40
0.12 MB
15.02.2019 16:19:34
0.3 MB
22.02.2019 14:39:06
0.24 MB
12.03.2019 13:53:14
0.16 MB
22.03.2019 11:07:28
1.04 MB
26.03.2019 11:06:28
0.19 MB