ОП Ид.No
1218
Обект на поръчката
18.03.2019 10:55:43
Услуга
Предмет на поръчката
18.03.2019 10:55:43
„Абонаментна поддръжка и ремонт на офис техника в ЦА на АПИ, в това число допълнителни услуги, свързани с тази дейност”
Ред за провеждане
18.03.2019 10:55:43
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
18.03.2019 10:55:43
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
18.03.2019 10:55:43
33 от 14.03.2019
900929/ 14.03.2019 г.
18.03.2019 10:55:43
0.19 MB
Обявление/Публична покана
18.03.2019 10:55:43
от 14.03.2019
900932/ 14.03.2019 г.
18.03.2019 10:55:43
0.19 MB
Документация
18.03.2019 10:55:43
 
Номер на преписка в АОП
18.03.2019 10:55:43
00044-2019-0018
Срок за получаване на офертите
18.03.2019 10:55:43
02.05.2019 17:30
Обявление за отваряне на ценови оферти
10.05.2019 12:26:54
53-00-4502 от 10.05.2019
На 15.05.2019 г., от 10:00 часа, в зала 701 на VII-ми етаж в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура"
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
18.03.2019 10:55:43
 
09.07.2019 12:12:56
9.43 MB
09.07.2019 12:12:56
17.55 MB
09.07.2019 12:12:56
11.58 MB
Решение за класиране
09.07.2019 12:12:56
94 от 08.07.2019
09.07.2019 12:12:56
3.45 MB