ОП Ид.No
1219
Обект на поръчката
30.04.2019 10:33:52
Услуга
Предмет на поръчката
30.04.2019 10:33:52
„Издирване на археологически обекти по трасето на инфраструктурен проект „Автомагистрала ,,Русе – Велико Търново“
Ред за провеждане
30.04.2019 10:33:52
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
30.04.2019 10:33:52
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
30.04.2019 10:33:52
57 от 23.04.2019
908870/23.04.2019 г.
30.04.2019 10:33:52
0.2 MB
Обявление/Публична покана
30.04.2019 10:33:52
от 23.04.2019
908873/23.04.2019 г.
30.04.2019 10:33:52
0.19 MB
Документация
30.04.2019 10:33:52
 
30.04.2019 10:33:52
0.36 MB
30.04.2019 10:33:52
0.05 MB
30.04.2019 10:33:52
0.11 MB
Номер на преписка в АОП
30.04.2019 10:33:52
00044-2019-0025
Срок за получаване на офертите
30.04.2019 10:33:52
03.06.2019 17:30
Обявление за отваряне на ценови оферти
15.08.2019 14:51:06
53-00-8233 от 15.08.2019
На 20.08.2019 г. от 14:00 ч. в зала 605, в сградата на АПИ ще се проведе открито заседание за отваряне на ценови предложения.