ОП Ид.No
1226
Обект на поръчката
29.03.2019 21:09:21
Услуга
Предмет на поръчката
29.03.2019 21:09:21
Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на АПИ - ОПУ Пловдив за период от 18 месеца.
Ред за провеждане
29.03.2019 21:09:21
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
29.03.2019 21:09:21
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
29.03.2019 21:09:21
Е-31-00-020454 от 27.03.2019
29.03.2019 21:09:21
2.45 MB
Обявление/Публична покана
29.03.2019 21:09:21
Е-31-00-020448 от 27.03.2019
29.03.2019 21:09:21
10.83 MB
Документация
29.03.2019 21:09:21
 
29.03.2019 21:09:21
2.15 MB
29.03.2019 21:09:21
0.1 MB
Номер на преписка в АОП
29.03.2019 21:09:21
00044-2019-0020
Срок за получаване на офертите
29.03.2019 21:09:21
30.04.2019 17:00
Дата на отваряне на оферти - 03.05.2019 от 11:00 часа
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
29.03.2019 21:09:21
 
25.06.2019 09:06:35
13.34 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
17.10.2019 15:11:00