ОП Ид.No
1227
Обект на поръчката
02.09.2019 10:39:44
Услуга
Предмет на поръчката
02.09.2019 10:39:44
„Избор на доставчик на електронни съобщителни услуги по следните самостоятелно обособени позиции: Обособена позиция 1: Услуги по стандарт gsm/ umts/ lte; Обособена позиция 2: Фиксирани към географски адрес електронни съобщителни услуги“ •Обособена позиция 3: “Услуги, свързани с доставка на интернет”
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция 1: Услуги по стандарт gsm/ umts/ lte
2 Обособена позиция 2: Фиксирани към географски адрес електронни съобщителни услуги“
3 Обособена позиция 3 “Услуги, свързани с доставка на интернет”
Ред за провеждане
02.09.2019 10:39:44
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
02.09.2019 10:39:44
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
02.09.2019 10:39:44
117 от 30.08.2019
931044/30.08.2019 г.
02.09.2019 10:39:44
0.19 MB
Обявление/Публична покана
02.09.2019 10:39:44
 
931045/30.08.2019 г.
02.09.2019 10:39:44
0.24 MB
Документация
02.09.2019 10:39:44
 
Номер на преписка в АОП
02.09.2019 10:39:44
00044-2019-0076
Срок за получаване на офертите
02.09.2019 10:39:44
07.10.2019 17:30