ОП Ид.No
1234
Обект на поръчката
07.06.2019 09:47:12
Строителство
Предмет на поръчката
07.06.2019 09:47:12
Извършване на ремонтни дейности на МТБ на обект: Административна сграда на РПС Пазарджик към ОПУ Пазарджик
Ред за провеждане
07.06.2019 09:47:12
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
07.06.2019 09:47:12
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
07.06.2019 09:47:12
4 от 03.06.2019
Обявление/Публична покана
07.06.2019 09:47:12
от 03.06.2019
Документация
07.06.2019 09:47:12
 
07.06.2019 09:47:12
0.38 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
21.08.2019 16:04:05
 
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
07.06.2019 09:47:12
 
02.08.2019 16:13:05
4.2 MB
02.09.2019 13:25:58
0.08 MB
02.09.2019 13:25:58
0.11 MB
02.09.2019 13:25:58
0.09 MB