ОП Ид.No
1246
Обект на поръчката
17.05.2019 15:21:42
Услуга
Предмет на поръчката
17.05.2019 15:21:42
Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина"", по Обособена позиция 2 "Осигуряване на самолетни билети за полети до други дестинации"
Ред за провеждане
17.05.2019 15:21:42
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
17.05.2019 15:21:42
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
17.05.2019 15:21:42
Покана № 53-00-4784 от 17.05.2019
Покана до България Ер - Посока ДЗЗД, Атлас Травелс ЕООД, Елит Травел Интернешънъл ООД, Аеротрум ММ ООД, Меркурий - 97 ЕООД, Обединение МТБ ДЗЗД
17.05.2019 15:21:42
1.48 MB
Документация
17.05.2019 15:21:42
 
Номер на преписка в АОП
17.05.2019 15:21:42
към 00210-2016-0003
към Рамково споразумение № СПОР-12/ 05.06.2017 г. на ЦОП с предмет: "Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина"", по Обособена позиция 2 "Осигуряване на самолетни билети за полети до други дестинации"
Срок за получаване на офертите
17.05.2019 15:21:42
 
Поръчката се провежда чрез Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП)
Обявление за отваряне на ценови оферти
30.05.2019 17:28:58
 
На 04.06.2019 г. от 10:00 часа (системно време) в СЕВОП.
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
17.05.2019 15:21:42
 
Решение за класиране
13.08.2019 15:31:17
Решение № 103 от 02.08.2019
13.08.2019 15:31:17
0.14 MB