ОП Ид.No
1258
Обект на поръчката
10.06.2019 13:41:14
Услуга
Предмет на поръчката
10.06.2019 13:41:14
Избор на изпълнител за осъществяване ремонт на МПС, собственост на Агенция “Пътна инфраструктура“ – ОПУ- Стара Загора
Ред за провеждане
10.06.2019 13:41:14
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
10.06.2019 13:41:14
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
10.06.2019 13:41:14
Решение-1 от 05.06.2019
Обявление/Публична покана
10.06.2019 13:41:14
24-00-301 от 05.06.2019
Документация
10.06.2019 13:41:14
 
Номер на преписка в АОП
10.06.2019 13:41:14
00044-2019-0041
Срок за получаване на офертите
10.06.2019 13:41:14
11.07.2019 17:30
Решение за класиране
15.08.2019 11:59:45
 
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
10.06.2019 13:41:14
 
15.08.2019 11:58:32
1.11 MB
15.08.2019 11:58:32
1.67 MB
15.08.2019 11:58:32
3.37 MB
15.08.2019 11:58:32
5.01 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
07.08.2019 12:22:40
24-00-446 от 07.08.2019