ОП Ид.No
1271
Обект на поръчката
04.07.2019 11:27:52
Услуга
Предмет на поръчката
04.07.2019 11:27:52
Осъществяване на охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ) и жива, невъоръжена охрана на имоти - държавна собственост, стопанисвани от АПИ ОПУ-Добрич
Ред за провеждане
04.07.2019 11:27:52
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
04.07.2019 11:27:52
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
04.07.2019 11:27:52
2 от 01.07.2019
Обявление/Публична покана
04.07.2019 11:27:52
24-00-125 от 01.07.2019
Документация
04.07.2019 11:27:52
 
04.07.2019 11:27:52
0.09 MB
04.07.2019 11:27:52
0.18 MB
Разяснения по документация за участие
04.07.2019 11:27:52
Разяснение
24.07.2019 10:24:45
0.09 MB
Номер на преписка в АОП
04.07.2019 11:27:52
00044-2019-0050
Срок за получаване на офертите
04.07.2019 11:27:52
08.08.2019 16:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
04.07.2019 11:27:52
Протокол № 1 от 16.08.2019
16.08.2019 13:46:36
18.89 MB