ОП Ид.No
1273
Обект на поръчката
23.08.2019 10:32:14
Строителство
Предмет на поръчката
23.08.2019 10:32:14
Извършване на ремонтни дейности на МТБ на обект: Школа за квалификация на кадри КК "Св. Св. Константин и Елена" към ОПУ-Варна
Ред за провеждане
23.08.2019 10:32:14
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
23.08.2019 10:32:14
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
23.08.2019 10:32:14
Решение-5 от 20.08.2019
Обявление/Публична покана
23.08.2019 10:32:14
24-00-356 от 20.08.2019
Документация
23.08.2019 10:32:14
 
23.08.2019 10:32:14
0.09 MB
23.08.2019 10:32:14
0.15 MB
23.08.2019 15:31:16
0.12 MB
Номер на преписка в АОП
23.08.2019 10:32:14
00044-2019-0067
Срок за получаване на офертите
23.08.2019 10:32:14
26.09.2019 17:00