ОП Ид.No
1274
Обект на поръчката
15.08.2019 11:00:06
Услуга
Предмет на поръчката
15.08.2019 11:00:06
„Извършване на археологическо наблюдение по време на строителството по трасето на обект: Софийски околовръстен път в участъка от км 35+260 до км 41+340 /от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост“
Ред за провеждане
15.08.2019 11:00:06
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
15.08.2019 11:00:06
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
15.08.2019 11:00:06
108 от 13.08.2019
Обявление/Публична покана
15.08.2019 11:00:06
от 13.08.2019
15.08.2019 11:00:06
0.47 MB
Документация
15.08.2019 11:00:06
 
Номер на преписка в АОП
15.08.2019 11:00:06
00044-2019-0066
Срок за получаване на офертите
15.08.2019 11:00:06
19.09.2019 17:30