ОП Ид.No
1278
Обект на поръчката
26.07.2019 10:52:09
Услуга
Предмет на поръчката
26.07.2019 10:52:09
"Осъществяване на охрана със сигнално-охранителна техника /СОТ/ и жива, невъоръжена, денонощна охрана на имоти-държавна собственост, стопанисвани от АПИ-ОПУ Перник"
Ред за провеждане
26.07.2019 10:52:09
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
26.07.2019 10:52:09
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
26.07.2019 10:52:09
3 от 23.07.2019
26.07.2019 10:52:09
2.02 MB
Обявление/Публична покана
26.07.2019 10:52:09
24-00-130 от 23.07.2019
Документация
26.07.2019 10:52:09
 
Номер на преписка в АОП
26.07.2019 10:52:09
00044-2019-0057
Срок за получаване на офертите
26.07.2019 10:52:09
 
28.08.2019г. 16:30ч.
Обявление за отваряне на ценови оферти
05.09.2019 10:29:11
11:00 часа от 13.09.2019
Отваряне на ценови оферти в Административна сграда на ОПУ Перник на 13.09.2019г. в 11:00 часа.
Решение за класиране
26.09.2019 14:32:30
10 от 26.09.2019
26.09.2019 14:32:30
0.55 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
26.07.2019 10:52:09