ОП Ид.No
1282
Обект на поръчката
01.08.2019 14:01:31
Услуга
Предмет на поръчката
01.08.2019 14:01:31
"Осъществяване на охрана със сигнално-охранителна техника /СОТ/ и жива, денонощна, невъоръжена охрана на имоти - държавна собственост, стопанисвани от АПИ - ОПУ Разград"
Ред за провеждане
01.08.2019 14:01:31
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
01.08.2019 14:01:31
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
01.08.2019 14:01:31
№1 от 29.07.2019
01.08.2019 14:01:31
0.43 MB
Обявление/Публична покана
01.08.2019 14:01:31
№1 от 29.07.2019
01.08.2019 14:01:31
0.65 MB
Документация
01.08.2019 14:01:31
 
01.08.2019 14:01:31
0.05 MB
01.08.2019 14:01:31
0.1 MB
Номер на преписка в АОП
01.08.2019 14:01:31
0044-2019-59
Срок за получаване на офертите
01.08.2019 14:01:31
20.09.2019 17:30