ОП Ид.No
1284
Обект на поръчката
03.09.2019 16:55:28
Услуга
Предмет на поръчката
03.09.2019 16:55:28
Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на АПИ – ОПУ Пазарджик
Ред за провеждане
03.09.2019 16:55:28
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
03.09.2019 16:55:28
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
03.09.2019 16:55:28
от 30.08.2019
03.09.2019 16:55:28
0.16 MB
Обявление/Публична покана
03.09.2019 16:55:28
 
03.09.2019 16:55:28
0.42 MB
Документация
03.09.2019 16:55:28
 
03.09.2019 16:55:28
1.27 MB
03.09.2019 16:55:28
0.3 MB
Номер на преписка в АОП
03.09.2019 16:55:28
00044-2019-0075