ОП Ид.No
1285
Обект на поръчката
06.08.2019 08:39:04
Строителство
Предмет на поръчката
06.08.2019 08:39:04
"Ремонт на покрив на административната сграда на РПС Омуртаг към ОПУ Търговище"
Ред за провеждане
06.08.2019 08:39:04
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
06.08.2019 08:39:04
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
06.08.2019 08:39:04
РД-11-63 от 29.08.2019
02.09.2019 12:43:48
2.17 MB
Обявление/Публична покана
06.08.2019 08:39:04
24-00-112 от 29.08.2019
Документация
06.08.2019 08:39:04
 
Номер на преписка в АОП
06.08.2019 08:39:04
00044-2019-0071
Срок за получаване на офертите
06.08.2019 08:39:04
07.10.2019 17:00