ОП Ид.No
1295
Обект на поръчката
04.09.2019 16:30:25
Услуга
Предмет на поръчката
04.09.2019 16:30:25
„Избор на изпълнител за изработване и монтаж билбордове и табели за 2 /два/ обекта – Лот 27 и Лот 28 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020“
Ред за провеждане
04.09.2019 16:30:25
Събиране на оферти с обява или покана до определени лица по ЗОП чл.20 ал.2
Вид процедура/основание за провеждане
04.09.2019 16:30:25
Събиране на оферти с обява или покана до определени лица
Обявление/Публична покана
04.09.2019 16:30:25
Обява 24-00-1469 от 04.09.2019
Документация
04.09.2019 16:30:25
 
04.09.2019 16:30:25
0.11 MB
Номер на преписка в АОП
04.09.2019 16:30:25
9092187/2019
http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9092187
Срок за получаване на офертите
04.09.2019 16:30:25
16.09.2019 17:30