ОП Ид.No
1301
Обект на поръчката
04.09.2019 12:25:06
Услуга
Предмет на поръчката
04.09.2019 12:25:06
“Извършване на консултантски услуги – строителен надзор при изпълнение на обект: изграждане на пътна връзка „Марина бара“ отклонение от републикански път I-6 София – Радомир“
Ред за провеждане
04.09.2019 12:25:06
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
04.09.2019 12:25:06
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
04.09.2019 12:25:06
5 от 30.08.2019
04.09.2019 12:25:06
2.75 MB
Обявление/Публична покана
04.09.2019 12:25:06
24-00-151 от 30.08.2019
04.09.2019 12:25:06
5.96 MB
Документация
04.09.2019 12:25:06
 
Номер на преписка в АОП
04.09.2019 12:25:06
00044-2019-0074
Срок за получаване на офертите
04.09.2019 12:25:06
 
03.10.2019г. 16:30 часа