ОП Ид.No
1302
Обект на поръчката
03.09.2019 12:00:57
Услуга
Предмет на поръчката
03.09.2019 12:00:57
„Оферта за предварителни спасителни археологически проучвания на археологически обекти 04 - Брестница 4 и 05 - Брестница 5 по трасето на обект: Автомагистрала „Хемус“
Ред за провеждане
03.09.2019 12:00:57
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
03.09.2019 12:00:57
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
03.09.2019 12:00:57
33-00-130 от 03.09.2019
03.09.2019 12:00:57
0.16 MB
Документация
03.09.2019 12:00:57
 
Номер на преписка в АОП
03.09.2019 12:00:57
Към 03461-2015-0006
Към Рамково Споразумение 136/23.09.2015 г.