ОП Ид.No
1304
Обект на поръчката
05.09.2019 14:32:14
Строителство
Предмет на поръчката
05.09.2019 14:32:14
Ремонт на санитарни възли в административната сграда на ОПУ Бургас
Ред за провеждане
05.09.2019 14:32:14
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
05.09.2019 14:32:14
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
05.09.2019 14:32:14
4 от 05.09.2019
05.09.2019 14:32:14
1 MB
Обявление/Публична покана
05.09.2019 14:32:14
24-00-353 от 05.09.2019
05.09.2019 14:32:14
9.72 MB
Документация
05.09.2019 14:32:14
Документация и образци
Номер на преписка в АОП
05.09.2019 14:32:14
00044-2019-0082
Срок за получаване на офертите
05.09.2019 14:32:14
08.10.2019 17:00