ОП Ид.No
1307
Обект на поръчката
09.09.2019 10:07:49
Строителство
Предмет на поръчката
09.09.2019 10:07:49
Извършване на ремонтни дейности на МТб на обект Административна сграда на ОПУ Монтана
Ред за провеждане
09.09.2019 10:07:49
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
09.09.2019 10:07:49
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
09.09.2019 10:07:49
от 03.09.2019
09.09.2019 10:07:49
0.26 MB
Обявление/Публична покана
09.09.2019 10:07:49
 
09.09.2019 10:07:49
22.37 MB
Документация
09.09.2019 10:07:49
Документация, ЕЕДОП, Прил. 1, Прил. 2
09.09.2019 10:07:49
0.26 MB
10.09.2019 09:33:31
0.1 MB
10.09.2019 09:33:31
0.15 MB
Номер на преписка в АОП
09.09.2019 10:07:49
00044-2019-0078
Срок за получаване на офертите
09.09.2019 10:07:49
04.10.2019 08:16