ОП Ид.No
1308
Обект на поръчката
09.09.2019 16:54:03
Строителство
Предмет на поръчката
09.09.2019 16:54:03
„Ремонт на склад в РПС Златица и ремонт на РПС Годеч към ОПУ София“
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 „Ремонт на склад в РПС Златица и ремонт на РПС Годеч към ОПУ София“
Ред за провеждане
09.09.2019 16:54:03
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
09.09.2019 16:54:03
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
09.09.2019 16:54:03
0002 от 01.08.2019
09.09.2019 16:54:03
0.28 MB
Обявление/Публична покана
09.09.2019 16:54:03
от 01.08.2019
09.09.2019 16:54:03
0.6 MB
Документация
09.09.2019 16:54:03
 
Номер на преписка в АОП
09.09.2019 16:54:03
00044-2019-0084