ОП Ид.No
1309
Обект на поръчката
10.09.2019 10:08:30
Услуга
Предмет на поръчката
10.09.2019 10:08:30
Извършване на пълно археологическо проучване на Обект № 88 – Градище 4, м. Пунарджик общ. Шумен, по трасето на Автомагистрала „Хемус“,
Ред за провеждане
10.09.2019 10:08:30
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
10.09.2019 10:08:30
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
10.09.2019 10:08:30
33-00-134 от 10.09.2019
10.09.2019 10:08:30
0.16 MB
Документация
10.09.2019 10:08:30
 
Номер на преписка в АОП
10.09.2019 10:08:30
Към 03461-2015-0006
Към Рамково Споразумение 136/23.09.2015 г.