ОП Ид.No
1315
Обект на поръчката
11.09.2019 16:36:51
Строителство
Предмет на поръчката
11.09.2019 16:36:51
Ремонт на помещение в административната сграда на ОПУ-Добрич
Ред за провеждане
11.09.2019 16:36:51
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
11.09.2019 16:36:51
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
11.09.2019 16:36:51
4 от 09.09.2019
Обявление/Публична покана
11.09.2019 16:36:51
24-00-153 от 09.09.2019
Документация
11.09.2019 16:36:51
 
11.09.2019 16:36:51
0.09 MB
11.09.2019 16:36:51
0.17 MB
Номер на преписка в АОП
11.09.2019 16:36:51
00044-2019-0083
Срок за получаване на офертите
11.09.2019 16:36:51
14.10.2019 16:30