Ред за провеждане
24.06.2015 17:13:39
Други
Вид процедура/основание за провеждане
24.06.2015 17:13:39
ОТКРИТА
Решение за откриване на процедурата
24.06.2015 17:13:39
985 от 17.06.2015
Обявление/Публична покана
24.06.2015 17:13:39
1 от 17.06.2015
Документация
24.06.2015 17:13:39
 
24.06.2015 17:13:39
0.33 MB
24.06.2015 17:13:39
0.04 MB
24.06.2015 17:13:39
0.01 MB
24.06.2015 17:13:39
0.11 MB
24.06.2015 17:13:39
0.05 MB
24.06.2015 17:13:39
0.31 MB
Номер на преписка в АОП
24.06.2015 17:13:39
00044-2015-0091
Срок за получаване на офертите
24.06.2015 17:13:39
13.08.2015 12:00