ОП Ид.No
921
Обект на поръчката
24.08.2017 14:32:01
Строителство
Предмет на поръчката
24.08.2017 14:32:01
„Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Kръгово кръстовище при км 285+809 на Път I-5 „Димитровград-Хасково”
Източник на финансиране
24.08.2017 14:32:01
 
АПИ
Ред за провеждане
24.08.2017 14:32:01
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
24.08.2017 14:32:01
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
24.08.2017 14:32:01
88 от 22.08.2017
801903/22.08.2017
Обявление/Публична покана
24.08.2017 14:32:01
от 22.08.2017
801905/22.08.2017
24.08.2017 14:32:01
0.47 MB
Документация
24.08.2017 14:32:01
 
24.08.2017 14:32:01
0.42 MB
24.08.2017 14:32:01
0.2 MB
24.08.2017 14:32:01
0.14 MB
24.08.2017 14:32:01
86.93 MB
Номер на преписка в АОП
24.08.2017 14:32:01
00044-2017-0046
Срок за получаване на офертите
24.08.2017 14:32:01
12.10.2017 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
23.10.2017 11:05:34
Протоколи 1.1 и 1.2
23.10.2017 11:05:34
0.32 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
03.11.2017 14:05:04
53-00-8866 от 03.11.2017
На 08.11.2017 г. от 10:30 ч. в зала 701 в сградата на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
24.08.2017 14:32:01
 
05.12.2017 15:49:22
0.29 MB
05.12.2017 15:49:22
0.31 MB
05.12.2017 15:49:22
0.4 MB
Решение за определяне на изпълнител
05.12.2017 15:49:22
134 от 05.12.2017
 
Договор No.РД-33-1/15.02.2018
Обособена позиция
16.02.2018 10:27:36
1
Предмет на договора
16.02.2018 10:27:36
„Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Kръгово кръстовище при км 285+809 на Път I-5 „Димитровград-Хасково”
Договор тип
16.02.2018 10:27:36
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
16.02.2018 10:27:36
РД-33-1 от 15.02.2018
830212/15.02.2018
16.02.2018 10:27:36
43.78 MB
16.02.2018 10:27:36
1.1 MB
16.02.2018 10:27:36
1.99 MB
19.02.2018 12:05:36
1.91 MB
Стойност на договора
16.02.2018 10:27:36
BGN, 473 990.40, 20.00, 568 788.48
Срок за изпълнение
16.02.2018 10:27:36
 
90 дни
Изпълнител
16.02.2018 10:27:36
АБ АД, Хасково
Промени в условията на договора
13.12.2018 11:05:00
Допълнително Споразумение 53-00-12050/13.12.2018 г.