ОП Ид.No
665
Обект на поръчката
01.12.2015 17:59:44
Услуга
Предмет на поръчката
01.12.2015 17:59:44
„Информационна система с уеб портал и мобилно приложение за събиране и мониторинг на данните и статуса на всички пътни принадлежности и съоръжения по TEN-T мрежата на територията на България”.
Ред за провеждане
01.12.2015 17:59:44
ЗОП чл.14, ал.4
Вид процедура/основание за провеждане
01.12.2015 17:59:44
Публична покана
Обявление/Публична покана
01.12.2015 17:59:44
24-00-2898 от 01.12.2015
01.12.2015 17:59:44
0.12 MB
Документация
01.12.2015 17:59:44
 
01.12.2015 17:59:44
0.09 MB
Номер на преписка в АОП
01.12.2015 17:59:44
9048378/2015 г.
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9048378
Срок за получаване на офертите
01.12.2015 17:59:44
10.12.2015 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
14.12.2015 12:33:47
 
14.12.2015 12:33:47
0.11 MB
 
Договор No.Д-197/16.12.2015
Обособена позиция
06.01.2016 15:13:45
1
Предмет на договора
06.01.2016 15:13:45
„Информационна система с уеб портал и мобилно приложение за събиране и мониторинг на данните и статуса на всички пътни принадлежности и съоръжения по TEN-T мрежата на територията на България”.
Договор тип
06.01.2016 15:13:45
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
06.01.2016 15:13:45
Д-197 от 16.12.2015
Стойност на договора
06.01.2016 15:13:45
BGN, 66 000.00, 20.00, 79 200.00
Срок за изпълнение
06.01.2016 15:13:45
 
до 31.12.2015 год.
Изпълнител
06.01.2016 15:13:45
НОВАНОР ООД