КУПИ Е-ВИНЕТКА - WWW.BGTOLL.BG - BUY E-VIGNETTE

Начало

Отворени са ценовите оферти за проектиране на над 700 км пътна инфраструктура

12.02.2014 17:47
P2127352.JPGВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите оферти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване на проекти в пълна степен на проектна готовност, с които Агенция „Пътна инфраструктура” ще има възможност да кандидатства за финансиране със средства от европейските фондове в програмен период 2014-2020”. Тя е по 6 обособени позиции.   Обособените позиции са:

Въвежда се временна организация на движението при п. в. „Димитровград“, свързано с изграждането на лот 2 от АМ „Марица”

12.02.2014 17:07
Marica_lot2_most.JPGВъвежда се временна организация на движението по път I-5 Димитровград – Хасково. Тя е свързана със строителството на пътен възел „Димитровград” и съоръженията на надлеза при км 38+800 от лот 2 Димитровград – Харманли от АМ „Марица”. Движението ще се организира по следния начин: Ограничава се движението на тежкотоварни превозни средства над 3,5 т по път I-5 от км 279+838 до км 282+265.  

Над 50 млн. лв. ще се инвестират в ремонта на пътища II и III клас по програмата „Растеж и устойчиво развитие на регионите“

11.02.2014 15:45
Remont_9115565.JPG50 170 000 лв. ще бъдат вложени в ремонта на второкласни и третокласни пътища по публичната програма на правителството „Растеж и устойчиво развитие на регионите“. В Държавен вестник днес е обнародвано Постановление №19 за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. С него на Агенция „Пътна инфраструктура“ се предоставя финансовия ресурс за изпълнение на утвърдените проекти.  

9 са отворените оферти за производство, доставка и монтаж на пътни знаци

11.02.2014 15:40
P2117291.JPGВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени 9-те оферти за определяне на изпълнител за производство, доставка и монтаж на пътни знаци с постоянни и променливи размери на вертикална сигнализация за републикански пътища на територията на страната, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата”. Тръжната процедура е по 6 обособени позиции:

3 са отворените ценови оферти за преценка за необходимостта от ОВОС

11.02.2014 15:36
100_4593.JPGВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на информации за преценка за необходимост от ОВОС, екологична оценка /ЕО/“. Отворените ценови оферти на километър без ДДС, за изработване на информации за преценка за ОВОС и EO на допуснатите участници са:

Проекти