КУПИ Е-ВИНЕТКА ОТ BGTOLL.BG

Начало

Отворени са офертите за надзор при ремонтно-възстановителните работи на моста при с. Писанец на път I-2 Русе-Разград

09.06.2015 16:01
Pisanez.jpgВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите за строителен надзор при предстоящите ремонтно-възстановителните работи на обект: „Път І-2 Русе-Разград, рехабилитация на мост при км 34+196 над р. Бели Лом, с. Писанец”.  

Един е кандидатът за извършване на текущ ремонт и поддържане на старите участъци от АМ „Тракия“

09.06.2015 16:00
remont_magistra.jpgВ Агенция „Пътна инфраструктура“ беше отворена постъпилата оферта в откритата процедура за избор на изпълнител за превантивно, текущо, зимно поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на 208,18 км от АМ „Тракия“ – от София до Стара Загора, на 2,25 км пътна връзка с АМ „Марица“, както и принадлежащите пътни връзки и поддържане на осветлението на тунел „Траянови врата“.  

Утре се отварят офертите за текущ ремонт и поддържане на старите участъци от АМ „Тракия“

08.06.2015 16:24
imagesCA6OQ3A7.jpgУтре ще бъдат отворени офертите на участниците в открита процедура за избор на изпълнител за превантивно, текущо, зимно поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на 208,18 км от АМ „Тракия“ – от София до Стара Загора, на 2,25 км пътна връзка с АМ „Марица“, както и принадлежащите пътни връзки и поддържане на осветлението на тунел „Траянови врата“.  

Продължава рехабилитацията на 16 км републиканска пътна мрежа на територията на област Хасково

08.06.2015 15:04
08.06.2015__1.JPGПродължава рехабилитацията и реконструкцията на 4,32 км от път II-59 Ивайловград – Славеево и на 12,65 км от път III-806 Хасково – Минерални бани. Днес бе подписан Акт – Образец 10 за възстановяване на строително-монтажните работи на лот 29 от втория етап на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. Тя се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.

По магистрала вече се пътува от Димитровград до ГКПП „Капитан Андреево“

07.06.2015 11:34
IMG_4180975543642.jpegШофьорите вече преминават по новото дясно платно на АМ „Марица“ между Свиленград и Капитан Андреево - от км 99+820 до км 108+510. Общата дължина на отсечката е 8,6 км. Проектът е изпълнен със средства от републиканския бюджет по програма „Ново строителство“ на Агенция „Пътна инфраструктура“. Инвестицията в дясното платно е за близо 28 млн. лв. С въвеждането му в експлоатация по магистрала вече се пътува от Димитровград до ГКПП „Капитан Андреево“.   

Проекти