КУПИ Е-ВИНЕТКА ОТ BGTOLL.BG

Начало

Една е подадената оферта за проучване на археологическите обекти по трасето на Северната скоростна тангента

07.04.2015 17:25
greda_nadlez_ilystration.jpgЕдна е отворената оферта в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за: „Извършване на спасителни археологически проучвания по трасето на проект: Северна скоростна тангента от км 0+000 до км 16+540 по Закона за културното наследство“.  

Утре се отварят офертите за проучване на археологически обекти по трасето на Северната скоростна тангента

06.04.2015 18:31
Arheologia_.JPGУтре ще бъдат отворени офертите в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за: „Извършване на спасителни археологически проучвания по трасето на проект: Северна скоростна тангента от км 0+000 до км 16+540 по Закона за културното наследство“.

Възстановено е движението по път II-86 Асеновград - Смолян

03.04.2015 16:44
20150402_135844.jpgВъзстановено е движението по път II-86 Асеновград - Смолян, на 1 км след Асеновград. Трафикът се осъществява в едната лента и се регулира от светофарна уредба.

АПИ: Полагат се усилия до петък вечер да бъде възстановено движението по път II-86 Асеновград – Смолян

02.04.2015 16:30
20150402_114322.jpgПолагат се максимални усилия до петък вечер да бъде възстановено движението по път II-86 Асеновград – Смолян, което е блокирано поради свличането на земна маса от силното преовлажняване на ската в района на Бачковския манастир.  

Остава ограничението в движението по път II-86 Асеновград - Смолян. Шофьорите да ползват обходен маршрут по път III-866 Кричим - Девин

02.04.2015 13:06
20150402_135844.jpgОстава ограничението в движението по път II-86 Асеновград - Смолян. Пътуването по него остава блокирано, поради свличането на земна маса от силното преовлажняване на ската. Шофьорите могат да ползват обходен маршрут по път III-866 Кричим – Девин.

Проекти