Световен ден за възпоминание на жертвите на пътнотранспортни произшествия

Начало

11 са отворените оферти за проектиране на над 700 км пътна инфраструктура

15.11.2013 18:01
PB156518.JPGВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване на проекти в пълна степен на проектна готовност, с които Агенция „Пътна инфраструктура” ще има възможност да кандидатства за финансиране със средства от европейските фондове в рамките на следващия програмен период 2014-2020”. Тя е по 6 обособени позиции.

Над 13 млн. лв. са инвестирани в рехабилитацията на 25 км пътища в област Плевен

15.11.2013 12:50
DSC_1171.jpgЗавърши рехабилитацията на 25.519 км републиканска пътна инфраструктура в област Плевен. Проектът е част от четвъртия етап на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., която се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.  

30 км пътна мрежа и 4 големи съоръжения са рехабилитирани по проект на ОПРР в област Велико Търново

15.11.2013 11:15
photo_02.jpgЗавърши рехабилитация на 30.019 км републиканска пътна инфраструктура в област Велико Търново. Проектът е част от втория етап на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г., която се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и националния бюджет. В лот 19 са включени участъци от път ІІІ-551 Дебелец – Плаково - Елена от км 34+450 до км 35+631.25 и от км 36+250 до км 36+982.91, път II-53 Елена - Сливен от км 46+290 до км 72+216.53 и път III-405 Царевец - Свищов от км 73+600 до км 75+778.  

Със заповед на инж. Чайков от утре се въвежда зимно поддържане на републиканската пътна мрежа

14.11.2013 14:26
PB146493.JPGСъс заповед на председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Стефан Чайков от утре – 15 ноември, се въвежда зимно поддържане на републиканската пътна мрежа. Режимът вече е въведен по рисковите места – високопланински пътища и проходи като Петрохан, Шипка, Предела, участъци от пътища в област Смолян и др., съобщи на пресконференция министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева.

Инж. Дончо Атанасов e назначен за член на УС на АПИ

14.11.2013 14:15
api_building_new.jpgМинистърът на регионалното развитие Десислава Терзиева назначи инж. Дончо Атанасов за член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Проекти