КУПИ Е-ВИНЕТКА ОТ BGTOLL.BG

Начало

АПИ започва ремонта на улиците „Емануил Манолов” и „Чардафон” в град Габрово, част от път ІІІ-4404

29.05.2014 11:10
Gabrovo_29_05_2014.JPGОт 3 юни т. г. Агенция „Пътна инфраструктура“ започва ремонта на участък от път ІІІ-4404 Габрово – Дебел дял, от км 0+140,8 до км 0+955, съвпадащ с улиците „Емануил Манолов” и „Чардафон” в гр. Габрово. Със средства от бюджета на агенцията ще бъдат ремонтирани 814 м. Инвестицията е за 365 000 лв.  

Утре се отварят ценовите оферти за рехабилитация и ново строителство на 5 км от път III-1102 Арчар - Салаш

29.05.2014 10:56
imagesCA6OQ3A7.jpgУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени ценовите оферти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект: Път ІІІ-1102 Арчар - Извор - Димово - Острокапци - Кладоруб - Салаш от км 45+000 до км 50+075,52”. Обектът се финансира със средства от републиканския бюджет по публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“.

Приключи рехабилитацията на 17 км от път II-56 Брезово – Раковски

28.05.2014 12:33
DSC_1573.JPGУтре – 29 май, в гр. Пловдив ще се проведе пресконференция по повод завършването на лот 38 от ОП „Регионално развитие“. По проекта е извършена рехабилитация на път II-56 Брезово – Раковски от км 71+600 до км 83+511,6 и от км 85+060 до км 90+327.65 в област Пловдив.  

7 са отворените ценови оферти за автоматизирано събиране на данни за пътния трафик по автомагистралите и първокласните пътища

27.05.2014 16:50
P5279438-1.jpgВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите оферти за „Избор на изпълнител за внедряване на система за автоматизирано събиране и анализ на данни за пътния трафик по автомагистрали и І-ви клас пътища на територията на Република България”. Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез ОП „Транспорт“ 2007-2013 г.

4 са отворените оферти за строителство на обходния път на Димово

27.05.2014 16:34
P5279441.JPGВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите за  „Изпълнение на строително - монтажни дейности за обект: „Обходен път на град Димово от км 39+480 до км 47+300 на път I-1“.  

Проекти