КУПИ Е-ВИНЕТКА ОТ BGTOLL.BG

Начало

Утре шофьорите да карат внимателно по АМ „Тракия“ между Ст. Загора и Карнобат. В отсечката ще се извършват тестове с дефлектограф

27.05.2014 12:27
Trakia_lot_4_2_09_07_2013.JPGОт утре, 28.05.2014 г., до 30.05.2014 г. между 8 и 17 часа по АМ „Тракия“ – лот 2, лот 3 и лот 4, между Стара Загора и Карнобат, от км 210 до км 325 ще се извършват тестови изследвания на носимоспособността на пътната конструкция със специална машина – дефлектограф по цялата дължина на трасето, в двете посоки на движение.

Утре шофьорите да карат внимателно по АМ „Хемус“ – СОП - пътен възел „Яна“. В отсечката ще се извършват тестове с дефлектограф

26.05.2014 17:34
Deflectograph_Motorway.jpgУтре, 27.05.2014 г., между 8 ч. и 17 ч. на АМ „Хемус“ – Софийски околовръстен път – пътен възел „Яна“ между км 0 и км 8, ще се извършват тестови изследвания на носимоспособността на пътната конструкция със специална машина – дефлектограф по цялата дължина на трасето, в двете посоки на движение.

7 са отворените ценови оферти за строителен надзор при рехабилитацията на над 32 км от АМ „Тракия“

26.05.2014 13:36
P5269410.JPGВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите оферти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител на консултантска услуга /строителен надзор/ за обект: Проект „Транзитни пътища V“ Лот 27А. Участък 1 „Извършване на проектиране и рехабилитация на АМ „Тракия“ (София – Пловдив) от км 5+500 до км 10+000 – ляво платно и от км 5+500 до км 10+000 – дясно платно. Участък 2 „Рехабилитация на АМ „Тракия“ (София – Пловдив) – от км 63+000 до км 90+200 – дясно платно и от км 62+500 до км 90+200 – ляво платно, включително прилежащите пътни връзки на пътни възли „Церово“, „Калугерово“ и „Гелеменово“.

Отварят се офертите за строителство на обходния път на Димово

26.05.2014 13:32
dimovo_E79.jpgУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите за  „Изпълнение на строително - монтажни дейности за обект: “Обходен път на град Димово от км 39+480 до км 47+300 на път I-1“. Проектът е по програмата „Ново строителство“ на АПИ и обектът ще се финансира изцяло със средства от републиканския бюджет. Индикативната стойност на проекта е 9,9 млн. лв. Срокът за изпълнение е 210 календарни дни от датата на сключване на договора.  

Утре се отварят ценовите оферти за автоматизирано събиране на данни за пътния трафик по автомагистралите и първокласните пътища

26.05.2014 13:30
api_building_new.jpgУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени ценовите оферти за „Избор на изпълнител за внедряване на система за автоматизирано събиране и анализ на данни за пътния трафик по автомагистрали и І-ви клас пътища на територията на Република България”. Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез ОП „Транспорт“ 2007-2013 г.  

Проекти