КУПИ Е-ВИНЕТКА ОТ BGTOLL.BG

Начало

Пресконференция по повод завършилата рехабилитация на 11 км от път III-3402 Славяново - Пордим

10.09.2013 10:35
Logo-Rumania-Balgaria.jpgУтре - 11 септември 2013 г., в гр. Плевен, ще се проведе пресконференция по повод завършилите строително-монтажни дейности по проекта „Подобряване на достъпността в граничната зона Олт - Плевен чрез рехабилитацията на DJ 543 Corabia-Izbiceni (Корабия - Избичени), окръг Олт и рехабилитацията на път III-3402 Славяново - Пордим" по Оперативна програма „Трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013”. По него приключи рехабилитацията на 11.108 км от републиканския път III-3402 на територията на област Плевен.

В АПИ ще бъдат отворени офертите за одит по пътна безопасност на проектите по ОП „Транспорт“

09.09.2013 12:14
Logo-OPT.pngУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите за определяне на изпълнител за провеждане на одит по пътна безопасност на етап „преди въвеждане в експлоатация” и на етап „начална експлоатация” на проектите, финансирани по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г., с 5 обособени позиции.

Отварят се офертите за обслужване на служителите на АПИ от служба по трудова медицина

09.09.2013 12:04
api_building_new.jpgУтре – 10 септември, ще бъдат отворени офертите за избор на изпълнител за „Обслужване от служба по трудова медицина, включващо осигуряване на всички нормативно определени задължения, съгласно чл. 25 от ЗЗБУТ, Наредба № 3/25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина и др. на 1523 служители на Агенция „Пътна инфраструктура”.  

В АПИ ще бъдат отворени ценовите оферти за дигитализиране на архива от проектите по ОП „Транспорт“

05.09.2013 13:51
Logo-OPT.pngНа 9 септември – понеделник, ще бъдат отворени ценовите оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за организация и дигитализиране на наличния архив на проекти по Оперативна програма „Транспорт” на Агенция „Пътна инфраструктура”. Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и държавния бюджет чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

От 10 септември започват ремонтните дейности на виадукта при км 67 от АМ „Тракия“

05.09.2013 10:05
AMTrakia_vazel_Mirovo6.jpgОт 10 септември т. г. започват строително-монтажните работи на виадукта при с. Церово - км 67+027, от АМ „Тракия“. В посока от Пловдив към София движението ще се извършва в две ленти на движение, а в посока от София към Пловдив в една лента. През първите два дни от ремонтните дейности ще се правят геодезически замервания, за да се прецени поведението на конструкцията при промененото натоварване.

Проекти