КУПИ Е-ВИНЕТКА ОТ BGTOLL.BG

Начало

8 са отворените ценови предложения за комплексен доклад за съответствие и технически контрол на строежите

17.04.2014 14:36
P4178615.JPGВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите предложения в откритата процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на комплексен доклад за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна”.

Отворена е ценовата оферта за изготвяне на екологична оценка на Средносрочната оперативна програма за изпълнение на Стратегията до 2020 г.

17.04.2014 14:35
P4178631.JPGОтворена е ценовата оферта на допуснатия участник в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на екологична оценка на Средносрочна оперативна програма за изпълнение на Стратегията за развитие на пътната инфраструктура в Република България 2014-2020 г.“

Утре от 12 ч. ще има две ленти за движение в посока София – Варна при виадукта „Бебреш“ от АМ „Хемус“. От 18 ч. се ограничава движението на тежкотоварните МПС по 6 пътни направления

16.04.2014 11:55
heavy.jpgУтре – 17 април, последният работен ден преди Великденските празници, от 12 ч. и в петък – 18 април, ще има две ленти за движение в посока София – Варна при виадукта „Бебреш“ от АМ „Хемус“. Целта е повишаване на безопасността на движение при засиления трафик, който се очаква в началото на четирите почивни дни и увеличаване на пропускателната способност на пътната инфраструктура.  

Пресконференция на министър Терзиева и инж. Чайков

16.04.2014 11:52
api_building_new.jpgУтре – 17 април, министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева и председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура” инж. Стефан Чайков ще дадат пресконференция, на която ще обобщят резултатите от зимното поддържане на републиканската мрежа и предстоящите ремонтни дейности по пътната инфраструктура.  

Отварят се ценовите оферти за производство, доставка и монтаж на пътни знаци

16.04.2014 11:50
imagesLSQRR1Z6.jpgУтре в Агенция "Пътна инфраструктура" ще бъдат отворени ценовите предложения за определяне на изпълнител за производство, доставка и монтаж на пътни знаци с постоянни и променливи размери на вертикална сигнализация за републикански пътища на територията на страната, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т.1 от Закона за пътищата.  

Проекти