КУПИ Е-ВИНЕТКА ОТ BGTOLL.BG

Начало

3 са отворените оферти за рехабилитацията на 20 км от път ІІІ-818 Долно Церовене - Якимово - Вълчедръм

07.10.2014 16:45
PA072352.JPG3 са отворените оферти за рехабилитацията и реконструкцията на 19,6 км от път ІІІ-818 Долно Церовене – Дългоделци – Якимово – Вълчедръм от км 0+000 до км 12+600 и от км 12+600 до км 19+683.20, в област Монтана.

Утре се отварят се офертите за текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища в областите Видин и Монтана

07.10.2014 15:15
P4299193.JPGУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища на територията на Северозападен район, стопанисвани от АПИ.    

Утре се отварят офертите за рехабилитацията на 20 км от път ІІІ-818 Долно Церовене –Якимово – Вълчедръм

06.10.2014 17:56
oprr-vario.jpgУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите за рехабилитация и реконструкция на 19,6 км от път ІІІ-818 Долно Церовене – Дългоделци – Якимово – Вълчедръм от км 0+000 до км 12+600 и от км 12+600 до км 19+683.20, в област Монтана.

5 са отворените ценови оферти за разработване на методика за оценка на проектите, финансирани по ОПТ

02.10.2014 16:54
PA022327.JPGПет са отворените ценови предложения за разработване на методика за оценка на проектите, финансирани по ОП „Транспорт” 2007-2013 г., след приключване на строителните дейности и изготвяне на оценка за обектите, които следва да завършат през този програмен период. Проектът се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет чрез ОП „Транспорт“ 2007-2013 г.

Утре се отварят ценовите оферти за разработване на методика за оценка на проектите, финансирани по ОПТ

01.10.2014 16:02
Logo-OPT.pngУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени ценовите предложения за разработване на методика за оценка на проектите, финансирани по ОП „Транспорт” 2007-2013 г., след приключване на строителните дейности по проекта и изготвяне на оценка за обектите, които следва да завършат през този програмен период. Проектът се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет чрез ОП „Транспорт“ 2007-2013 г.

Проекти