КУПИ Е-ВИНЕТКА ОТ BGTOLL.BG

Начало

Утре се отварят офертите за прединвестиционно проучване за изграждане на трета лента на път II-86 Асеновград - Смолян

03.09.2015 14:20
P7154307_markirovka.JPGУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за изработване на прединвестиционно проучване за изграждане на трета лента на път II-86 Асеновград – Смолян.

Стартира обществена поръчка за изработването на проект за укрепване на участък от път I-3 Бяла - Ботевград при с. Козар Белене

03.09.2015 11:35
cadastre.jpgАгенция „Пътна инфраструктура“ стартира открита процедура за „Извършване на проучвателно-проектантски работи на проявил се свлачищен процес при с. Козар Белене на републикански път І-3 Бяла - Ботевград при км 41+394“, на територията на ОПУ Плевен“. Първокласният път е основна пътна артерия, свързваща Североизточна и Югозападна България.  

Отворена е постъпилата оферта за корекция на р. Паничарка

02.09.2015 16:14
balk_overpass_ilystration.jpgВ Агенция „Пътна инфраструктура“ беше отворена постъпилата оферта за определяне на изпълнител за строителство на подобект: корекция на р. Паничарка при км 3+320 – пътен възел кв. „Дядо Дянко“, който е част от обект: път III-5004 „Обход на гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000 - участък от км 10+940,74 до км 16+010.

6 са отворените ценови оферти за ремонт на моста при с. Писанец на път I-2 Русе-Разград

01.09.2015 15:37
Pisanez.jpg6 са отворените ценови оферти за изпълнител на ремонтно-възстановителните работи на моста над р. Бели Лом край село Писанец - при км 34+196 на път І-2 Русе-Разград. Индикативната стойност на поръчката е 5 млн. лв. без ДДС. Средствата са осигурени от бюджета по Аварийната програма на АПИ.

Готови са още 3,2 км от обходния път на Габрово

01.09.2015 14:38
IMG_1688.JPGЗавършиха строителните работи на втория етап /участък/ от общо пет от изграждането на обходия път на Габрово - от км 7+670 до км 10+940,74. Изградени са липсващите пътни връзки по направленията кв. „Чехлeвци“ – Габрово и Севлиево – Велико Търново, с което пътен възел “Поповци“ става „пълна детелина“ и се повишава безопасността на движението.

Проекти