КУПИ Е-ВИНЕТКА ОТ BGTOLL.BG

Начало

9 са отворените оферти за производство, доставка и монтаж на пътни знаци

11.02.2014 15:40
P2117291.JPGВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени 9-те оферти за определяне на изпълнител за производство, доставка и монтаж на пътни знаци с постоянни и променливи размери на вертикална сигнализация за републикански пътища на територията на страната, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата”. Тръжната процедура е по 6 обособени позиции:

3 са отворените ценови оферти за преценка за необходимостта от ОВОС

11.02.2014 15:36
100_4593.JPGВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на информации за преценка за необходимост от ОВОС, екологична оценка /ЕО/“. Отворените ценови оферти на километър без ДДС, за изработване на информации за преценка за ОВОС и EO на допуснатите участници са:

Утре се отварят ценовите оферти за проектиране на над 700 км пътна инфраструктура

11.02.2014 11:49
oprr-vario.jpgУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени ценовите оферти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване на проекти в пълна степен на проектна готовност, с които Агенция „Пътна инфраструктура” ще има възможност да кандидатства за финансиране със средства от европейските фондове в програмен период 2014-2020”. Тя е по 6 обособени позиции.  

Утре в АПИ ще бъдат отворени офертите за производство, доставка и монтаж на пътни знаци

10.02.2014 14:19
imagesLSQRR1Z6.jpgУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите за определяне на изпълнител за производство, доставка и монтаж на пътни знаци с постоянни и променливи размери на вертикална сигнализация за републикански пътища на територията на страната, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т.1 от Закона за пътищата”. Офертите ще бъдат отворени в 14.00 ч., в зала 702, в сградата на АПИ.

Отварят се ценовите оферти за преценка за необходимостта от ОВОС

10.02.2014 14:07
api_building_new.jpgУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени ценовите оферти в откритата процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на информации за преценка за необходимост от ОВОС /Екологична оценка /ЕО/“.  

Проекти