КУПИ Е-ВИНЕТКА ОТ BGTOLL.BG

Начало

Комисия за Акт 15 на АПИ работи за приемане на директното трасе от „Връзката на АМ „Хемус“ със СОП – п. в. „Яна“. Движението по новия автомагистрален участък ще бъде пуснато на 19 август

16.08.2013 15:31
ALIM8212.JPGКомисия за издаването на Акт 15 на Агенция „Пътна инфраструктура“ работи за приемане на директното трасе от обекта: „Връзката на АМ „Хемус“ със Софийския околовръстен път – пътен възел „Яна“. Строителните работи на директното трасе завършиха и комисия, назначена със заповед на инж. Илиана Захариева, ще работи до 19 август за приемането на строителния обект и готовността му за въвеждане във временна експлоатация по време на строителството на обекта. Целта е движението по новия автомагистрален участък да бъде пуснато в понеделник – 19 август, веднага след подписването на Акт 15.

Отворена е ценовата оферта на допуснатия участник за строителството на 5,5 км от Софийския околовръстен път – Западна дъга

15.08.2013 15:53
P8155130.JPGВ Агенция „Пътна инфраструктура“ беше отворена ценовата оферта на допуснатия участник в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за строителство на обект: Път II-18 Софийски околовръстен път – Западна дъга, в участък от км 0+780 до км 6+309”. Отворената ценова оферта е на „Трейс Груп Холд“ АД - на стойност 89 947 770,02 лв. без ДДС.

Утре ще бъдат отворени ценовите оферти за строителството на 5,5 км от Софийския околовръстен път – Западна дъга

14.08.2013 18:24
Logo-OPT.pngУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени ценовите оферти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за строителство на обект: Път II-18 Софийски околовръстен път – Западна дъга, в участък от км 0+780 до км 6+309”.    

8 са отворените оферти за изграждане на нов мост при км 67 от път III-208 Провадия – Айтос

14.08.2013 17:19
P8145116.JPGОсем са отворените оферти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи на обект: „Изграждане на нов мост на път III-208 Провадия – Айтос от км 67+712,80 до км 67+948 и рампа от км 67+948 до км 67+984“. Отворени са следните оферти по реда на постъпването им в деловодството на Агенция „Пътна инфраструктура“:

В АПИ ще бъдат отворени офертите за изграждане на нов мост при км 67 от път III-208 Провадия – Айтос

13.08.2013 11:23
greda_nadlez_ilystration.jpgУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи на обект: „Изграждане на нов мост на път III-208 Провадия – Айтос от км 67+712,80 до км 67+948 и рампа от км 67+948 до км 67+984“.  

Проекти