КУПИ Е-ВИНЕТКА ОТ BGTOLL.BG

Начало

В АПИ бяха отворени ценовите оферти за проектиране на път I-1 Ружинци – Монтана от км 61 до км 102 и път I-1 Монтана – Враца от км 111 до км 140

12.02.2013 14:46
P2123126.jpgВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за определяне на изпълнител за изработване на проекти за модернизация на път І-1 (Е79) Видин – Ботевград – етап І от проект: „Подготовка на проект (Е-79) Видин – Монтана” както следва: Участък № 1: Път І-1 Ружинци – Монтана - от км 61+750 до км 102+060, с приблизителна дължина 40.310 км; Участък № 2: Път І-1 Монтана – Враца - от км 111+305.50 до км 140+008, с приблизителна дължина 28.703 км. Отворени са следните ценови предложения в лева без ДДС:

В АПИ бяха отворени ценовите оферти за проектиране на етап І от модернизацията на път І-1 (Е79) Видин – Ботевград

12.02.2013 12:50
P2113112.jpgНа 11 февруари 2012 г. в Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите оферти на участниците в открита процедура с предмет: „Определяне на изпълнител за изработване на проекти за модернизация на път І-1 (Е79) „Видин – Ботевград” – етап І от проект: „Подготовка на проект „(Е-79) Видин – Монтана”: Участък № 1: Път І-1 „Видин – Димово” от км 3+757 до км 39+480 с приблизителна дължина 35.723 км и Участък № 2: Път І-1 „Димово – Бела – Ружинци” от км 39+480 до км 61+750 с приблизителна дължина 22.270 км”. Отворени са следните ценови предложения в лева без ДДС:1. „Трафик  Холдинг” ЕООД – 968 892,18 лв.;

В АПИ ще бъдат отворени ценовите оферти за проектиране на път I-1 Ружинци – Монтана от км 61 до км 102 и път I-1 Монтана – Враца от км 111 до км 140

11.02.2013 11:26
logo_2EU-EN.jpgНа 12.02.2013 г., в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени ценовите оферти за определяне на изпълнител за изработване на проекти за модернизация на път І-1 (Е79) „Видин – Ботевград” – етап І от проект: „Подготовка на проект „(Е-79) Видин – Монтана” както следва: • Участък № 1: Път І-1 „Ружинци – Монтана” - от км 61+750 до км 102+060, с приблизителна дължина 40.310 км; • Участък № 2: Път І-1 „Монтана – Враца” - от км 111+305.50 до км 140+008, с приблизителна дължина 28.703 км”.   Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. и националния бюджет.   Отварянето на офертите ще се състои от 14.00 ч., зала 605, в сградата на АПИ.

В АПИ ще бъдат отворени ценовите оферти за проектиране на етап І от модернизацията на път І-1 (Е79) Видин – Ботевград

08.02.2013 13:30
logo_2EU-EN.jpgНа 11.02.2013 г. в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени ценовите оферти на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за изработване на проекти за модернизация на път І-1 (Е79) „Видин – Ботевград” – етап І от проект: „Подготовка на проект „(Е-79) Видин – Монтана”: Участък № 1: Път І-1 „Видин – Димово” от км 3+757 до км 39+480 с приблизителна дължина 35.723 км и Участък № 2: Път І-1 „Димово – Бела – Ружинци” от км 39+480 до км 61+750 с приблизителна дължина 22.270 км”. Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. и националния бюджет. Отварянето на офертите ще се състои от 15.30 часа, в зала 702, в сградата на АПИ.

В АПИ бяха отворени ценовите оферти за надзор на обхода на Габрово

06.02.2013 15:03
P2063107.jpgВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите оферти на допуснатите на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с допълнително проектиране и строителство на обект: ПЪТ III-5004 „ОБХОД НА ГР. ГАБРОВО” ОТ КМ 0+000 ДО КМ 31+000,  УЧАСТЪК ОТ КМ 0+000 ДО КМ 20+124.50 И ЕТАПНА ВРЪЗКА ОТ КМ 0+000 ДО КМ 3+130”. Отворени са следните ценови предложения на допуснатите участници, в лева без ДДС:

Проекти