КУПИ Е-ВИНЕТКА ОТ BGTOLL.BG

Начало

В АПИ ще бъдат отворени офертите за надзор на рехабилитацията на 16 км от път III-7602 в област Ямбол

25.07.2013 16:01
oprr-vario.jpgУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите за избор на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/049 Лот 60 Рехабилитация и реконструкция на път III–7602 „Р-н I-5 Граница с ОПУ Хасково – Г. Манастир – Крумово – Инзово – Роза от км 8+600 до км 39+800 - участък „Р-н Миладиновци – Роза“ от км 23+915 до км 39+800 в област Ямбол, с обща дължина 15,885 км.

Отворена е постъпилата оферта за неотложни строително-монтажни дейности на път І - 5 „Кърджали - Момчилград - Маказа” при км 361

25.07.2013 15:47
100_4277.JPGДнес в Агенция „Пътна инфраструктура“ беше отворена постъпилата оферта за изпълнение на неотложни строително - монтажни дейности за обект: „Укрепване на свлачище на републикански път І-5 „Кърджали - Момчилград - Маказа” при км 361+000”. Отворена е офертата на  „БОНДИС” ООД.

В АПИ ще бъдат отворени офертите за неотложни строително-монтажни дейности на път І - 5 „Кърджали - Момчилград - Маказа”

25.07.2013 09:37
api_building_new.jpgДнес в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите за изпълнение на неотложни строително - монтажни дейности за обект: „Укрепване на свлачище на републикански път І - 5 „Кърджали - Момчилград - Маказа” при км 361+000”. Офертите ще бъдат отворени в 14.00 ч. в сградата на АПИ.

В АПИ бяха отворени ценовите предложения за ремонт на надлеза на път I-6 и път III-5007 в община Николаево, област Стара Загора

24.07.2013 10:17
greda_nadlez_ilystration.jpgНа 23.07.2013 г. в Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите предложения за избор на изпълнител на ремонтно-възстановителните работи на обект: "Път ІІІ-5007 село Ветрен - Николаево - Конаре - надлез над път І-6 при км 20+250". Ценовите предложения на допуснатите участници са:   „Мостремонт 97” ООД, гр. София – 423 848,61 лв. без ДДС; „Трейс Груп Холд” АД, гр. София – 479 698,58 лв. без ДДС. Ремонтът на надлеза ще бъде изпълнен по Аварийната програма на АПИ. Целта е да се възстанови съоръжението от щетите след катастрофа на превозно средство с извънгабаритен товар. Ще бъде подобрено технико-експлоатационното състояние, носимоспособността и дълготрайността на обекта. Ще се осигурят необходимите условия за безопасност на движението, удобство на пътуващите, добро отводняване на надлеза и подходите към него.

В АПИ бяха отворени офертите за рехабилитацията на 16 км от път III–7602 в област Ямбол

24.07.2013 09:02
100_4264.JPGНа 23.07.2013 г. в Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите за определяне на изпълнител за строителството на обект „BG161PO001/2.1-01/2007/049 Лот 60 рехабилитация и реконструкция на път III–7602 „Разклон I-5 Граница с ОПУ Хасково – Г. Манастир – Крумово – Инзово – Роза от км 8+600 до км 39+800 - участък „Разклон Миладиновци – Роза“ от км 23+915 до км 39+800, в област Ямбол, с обща дължина 15,885 км“.

Проекти