Купи е-винетка на bgtoll.bg

Начало

Приключи рехабилитацията на 25 км републикански пътища в област Плевен

14.11.2013 14:09
oprr-vario.jpgУтре - 15 ноември, в гр. Плевен ще се проведе пресконференция по повод завършилата рехабилитация на 25 км републиканска инфраструктура. Проектът Лот 34 – Рехабилитация и реконструкция на път III-3002 Българене - Стежерово - Божурлук от км 0+000 до км 20+624.75 и на път II-13 граница Враца - Кнежа от км 67+300 до км 72+194, област Плевен, е част от четвъртия етап на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. Тя се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.  

В АПИ ще бъде представена готовността за зимно поддържане на пътната инфраструктура

13.11.2013 13:54
api_building_new.jpgУтре – 14 ноември, министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева и председателят на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" инж. Стефан Чайков ще представят на пресконференция готовността за поддържане на републиканската пътна мрежа при зимни условия.  

5 са отворените оферти за аварийно-възстановителни дейности на три мостови съоръжения на път III-9901 Царево – Ахтопол

12.11.2013 17:14
PB126467.JPGВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени постъпилите оферти за участие в обществената поръчка с предмет: „Извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство (инженеринг) на обект: Аварийно – възстановителни дейности на републикански път III-9901 Царево – Ахтопол на стоманобетонов мост при км 8+724, стоманобетонов мост при км 9+975 и сводов водосток при км 10+285”.

Утре се отварят офертите за аварийно-възстановителни дейности на мостови съоръжения на път III-9901 Царево – Ахтопол

11.11.2013 17:11
greda_nadlez_ilystration.jpgУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите за извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство (инженеринг) на обект: „Аварийно-възстановителни дейности на републикански път III-9901 Царево – Ахтопол на стоманобетонов мост при км 8+724, стоманобетонов мост при км 9+975 и сводов водосток при км 10+285”.

Инж. Чайков участва в конференцията „Черноморският автомагистрален пръстен - предизвикателства и перспективи“

11.11.2013 16:39
20131111_103451-3.jpgПредседателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Стефан Чайков и инж. Илиана Захариева, член на УС, участваха в конференцията „Черноморският автомагистрален пръстен - предизвикателства и перспективи“. На форума в Бургас, под патронажа на министерствата на регионалното развитие и на транспорта, информационните технологии и съобщенията, специалистите дискутираха възможностите за интегриране на Балканите  към икономическата зона на черноморските държави.

Проекти