КУПИ Е-ВИНЕТКА ОТ BGTOLL.BG

Начало

3 април 2013 г. – 130 години държавна пътна администрация

03.04.2013 10:39
ukaz.jpgНа 3 април 2013 г. се отбелязват 130 години от създаването на държавната пътна администрация. На 3 април 1883 г., с Указ №267 на княз Александър I Батенберг се полага началото на пътната администрация. С указа се утвърждават законите за направата, поправката и поддръжката на държавните пътища и на окръжните пътища, както и Правилникът за службата на кантонерите. С първите държавни документи за проектиране, строителство и поддържане на пътищата в Княжество България за първи път се регламентира пътното дело у нас. Двата закона са изработени от княз Михаил Хилков, който е бил управляващ Министерството на общите сгради, земеделието и търговията (МОСЗТ) в кабинета на ген. Леонид Соболев. Към това министерство са били и пътищата на държавата. По-късно МОСЗТ се управлява лично от министър-председателите Драган Цанков, Петко Каравелов и др. През 1887 г. пътната мрежа, която преди Освобождението е била 2100 км, достига 3367 км, с 5176 мостове и водостоци, от които 2026 дървени, 2973 каменни и 177 железни. През 1912 г. пътната инфраструктура достига 8876 км, с 15 450 мостове и водостоци и 492 кантона. На 19 май 1971 г. с Разпореждане №239 на Министерския съвет се утвърждава изграждането на автомагистралния пръстен на страната в направленията: София – Пловдив, Сливен – Бургас – Варна и София – Плевен – Бяла – Попово – Нови пазар – Девня – Варна.

По ОПРР са рехабилитирани над 9 км от път II-63 Перник - Стрезимировци

03.04.2013 10:39
Logo-OPRR.pngНа 4 април от 11.00 часа в конферентна зала на 8 етаж на хотел „Елит”, гр. Перник ще се проведе пресконференция по повод завършването на Лот 39 път II-63 Перник - Стрезимировци от км 43+300 до 52+594.89, област Перник. В пресконференцията ще участват инж. Ангел Ангелов, началник на отдел в Агенция „Пътна инфраструктура“, и инж. Румен Сачански, директор на ОПУ-Перник. Общата дължина на участъка, който е рехабилитиран, е 9.295 км. Изпълнител на проекта е „СК – 13 Пътстрой” АД. Строителният надзор осъществи ДЗЗД „ТРАНСЕКО”. Проектът е по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет. Церемонията, с която ще завърши проектът, ще се състои в град Трън - централен градски площад (до сградата на пощата) от 12 часа. В нея ще участва г-жа Лазаринка Стоичкова, член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“.    

9 са отворените ценови оферти за надзор на Северна скоростна тангента

01.04.2013 13:31
Cenovi_Oferti_SST_01_04_2013.jpgВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с проектиране и строителство на обект: Северна скоростна тангента от км 0+000 до км 16+540“.   Отворени са следните ценови предложения на допуснатите участници в лева без ДДС: - ДЗЗД "Прометра", в което участват: „Трафик холдинг” ЕООД и „БУНГ Словакия” ООД – 141 670 лв. за месец; - „Обединение ССТ София – 2013 г.“, в което участват: „Пътинвест-инженеринг“ АД, гр. София; „Пътпроект“ ЕООД, гр. София – 104 228 лв. за месец;

11 са отворените оферти за надзор на първия участък от път І-8 Калотина - СОП

26.03.2013 16:11
site_ready_26_03_2013.jpgВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите за определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на проектиране и строителство на обект: "Модернизация на съществуващото трасе на Път І-8 Калотина - СОП, участък 1, от км 1+000 до км 32 + 447". Проектът е предложен от АПИ за съфинансиране по ОП "Транспорт" 2007-2013 г. чрез Кохезионния фонд на Европейския съюз.  Отворени са следните оферти по реда на тяхното постъпване в деловодството на АПИ: 

В АПИ бяха отворени офертите за допълнителни строителни дейности на лот 1 Долна Диканя – Дупница от АМ „Струма“

26.03.2013 10:15
api_building_new.jpgВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите за извършване на допълнителни строителни работи на обект: „АМ „СТРУМА” ЛОТ № 1 „ДОЛНА ДИКАНЯ - ДУПНИЦА ОТ КМ 305+220 ДО КМ 322+000” както следва: Подобект № 1 - Доставка и монтаж на главни греди за изпълнение на връхната конструкция на надлез на п.в. „Долна Диканя” при км 305+469, 175 по трасето на АМ „Струма” Лот 1 „Долна Диканя-Дупница от км 305+220 до км 322+000”; Подобект № 2 - Изпълнение на крилата на устоите и доставка и монтаж на главни греди за изпълнение на връхната конструкция  на надлез над жп линия при км 313+713 по трасето на АМ „Струма” Лот 1 „Долна Диканя-Дупница от км 305+220 до км 322+000”;

Проекти